Başbakan Binali Yıldırım’ın “askeri birlikler şehir dışına taşınacak” açıklamasının ardından gözler bu alanlara çevrildi. Boşalacak alanların imara açılması veya farklı amaçlar için kullanılması söz konusu olacaktır.

13940890_10209456400104141_532642864_n
Yıllardır göçten kaynaklı kontrolsüz nüfus artışı nedeni ile meydana gelen çarpık kentleşme ile beraber halkın kullanabileceği yeşil alanlar gittikçe azalmaktadır.
Askeri kışlalara bakıldığında göze ilk çarpan ağaçlandırılmış mekânlardır. Bu mekânlar halkın faydalanabileceği şekilde bir fırsata dönüştürülebilir.
Kışlaların şehir dışına çıkmasıyla özellikle şehir merkezlerinde bu alanların halkın kullanımına açılması, kişi başına düşecek yeşil alanların artmasına, sağlık spor ve daha yaşanabilir yeşil kentler için geleceğe önemli bir adım olacaktır.
Örneğin; Van merkeze bakıldığında, Hacı Bekir Kışlası yeşil alana çevrildiğinde Van’ın akciğeri olabilecek bir konumdadır.
Bununla birlikte Toprak Kale kışlasını ele aldığımızda; konumu, tarihi değerleri ve muhteşem doğa yapısı bakımından değerlendirilirse turizm kenti olan Van’ın çehresini değiştirecektir. Toprak Kale halkımızca pek bilinmeyen bir yerdir. Ancak Van tarihi açısından son derece önemli bir yere sahiptir. Urartu Kralı II.Rusa tarafından inşa edilmiştir. Bu nedenle Toprak Kale’nin adı Rusahinili (Rusa’nın kurduğu kent) adı verilmiştir.
Eşsiz doğası ve Dünya mirasımız olan Van Gölü Havzasında bulunan kışlaların şehir dışına taşınması ile şehir merkezlerinde oluşacak yeni alanlar Havzanın gelişimine katkı sağlayacaktır.
Her zaman toplum olarak iş işten geçtikten sonra refleks gösteririz. Geleceği şimdiden okuyup değerlendirmemiz toplumsal olarak bize ve geleceğimize önemli katkıları olacaktır. Bu alanlar ile şimdiden ilgilenilmesi, gündeme getirilmesi gerekir.
Yarın bu alanlarda AVM veya başka amaçla yapılacak yapıları gördükten sonra EYVAH demenin bir anlamı kalmayacaktır.

Tags:

Comments are closed