Categories:

Van Gölü ve Gölün Kirlenmesi

Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü 450 km’lik çevresi, 1 il 6 ilçe, 140 köy ve sanayi kuruluşu yer almakladır. Yaklaşık 1 milyon nüfus Van Gölü kıyısında yaşamaktadır.

Son yıllarda göl çevresinde nüfus oldukça artmıştır. Bunun sonucunda göl ve çevresi ekolojik bozulmaya doğru gitmektedir.

Toplum olarak ve bireysel olarak bilinçsizce bu doğa harikası yaşam kaynağımızı kirletiyor ve kirletmeye devam ediyoruz. İnsanoğlu doğayı maalesef çok kötü kullanıyor.

Van Gölü kapalı bir havza olduğundan herhangi bir akıntısının olmaması daha çabuk kirlenmesine neden olmaktadır.

Van Gölü kirliliğine üç ana neden olduğunu ve bu nedenlere örnekler ve önerilerimiz aşağıdaki gibi sıralanmıştır.

10409616_10206168956320101_8562170829295102678_n

1. Van Gölü kıyısında yaşayan 1 milyon insanın bilinçsizce kirletmesi.

Örnek;

Van Gölü sahilini özellikle yaz aylarında kullanan bir çok vatandaşlarımız (piknik, yüzme vb.) çöplerini orda bırakmak zorunda kalabiliyorlar. Bu bazen bilinçsizce yapılan bir kirletme bazen de duyarlı vatandaşlarımız çöplerini atabilecekleri herhangi bir çöp konteynırı bulamamalarından kaynaklanan kirlilik meydana getiriyor.

Öneri;

Bu konuda yeteri kadar bilinçlendirme yapmak ve STK’lar ilgili kurum kuruluşların halkın çok kullandığı yerlere yeteri kadar çöp konteynırı ve yazılı levhalar bırakmaları bu tür alanların kirletilmemesine katkı sağlayacaktır

2. Van Gölü havzasında bulunan yerleşim yerlerindeki il, ilçe ve köylerin atık suları, sanayi ve hayvancılıktan gelen kirlenme.

Örnek;

Özellikle evsel atıklar, kanalizasyon, sanayi ve hayvancılıktan meydana gelen kirlenmedir.

Öneri;

Bu konuda yeni ve geri dönüşüm çöplük alanları oluşturmak, Sanayi atıkları için ayrıca bir depolama yapmak, kanalizasyon ve atık sular için yeteri kapasitede arıtma tesislerinin kurulması gerekir.

3. Van Gölüne akan derelerden meydana gelen kirlenme olarak gruplandırabiliriz.

Örnek;

Göle akan derelerden poşet, çocuk bezi, plastik su şişesi ev eşyası vb bir çok atığın olduğu gözlemlenmiştir.

Öneri;

Göle akan derelerin ıslah edilmesi gerekir.

Sonuç olarak;

Van Gölü bölgemiz ve ülkemiz için çok önemli ve Allah’ın bize lütuf ettiği bir doğa harikasıdır. Biz toplum olarak STK’ lar kamu-kurum ve kuruluşları başta olmak üzere üzerimize düşeni yapmamız gerekir. Bu hususta havzada yaşayan bizlere büyük görevler düşmektedir. Havzadaki vatandaşlara ve okullarda okuyan öğrencilere yönelik çevre ve ekoloji alanında eğitim, seminer, konferans, tanıtıcı doküman, bilinçlendirici görsel reklamlar ve sloganlar yazılmalıdır. Bu şekilde bilinç arttırılarak kirlenmenin önüne geçilebilir ve çevreye duyarlı bireyler çevre konusundaki tepkileri ve uyarıları yetkili kurum ve kuruluşları harekete geçirmede etkili bir yöntem olacağı düşünülmektedir.

En iyi temizlik kirletmemektir. Van Gölü bize bırakılan bir emanettir ve biz bu emaneti gelecek nesillere temiz bir şekilde bırakmalıyız.

Başka bir Van Gölümüz yok.
Vangölü aktivistleri olarak amacımız : Van Gölü’nün hep mavi kalması için gereken adımları sivil bir insiyatif oluşturarak şiddete ve siyasete bulaşmadan çözüm getirecek adımlar atmak ve Vangölü havzasında çevre, eğitim ve dayanışma konusunda faaliyetlerde bulunmak.
Van Gölü Aktivistleri

Tags:

Comments are closed